Politica de confidențialitate


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/clinicamegadent/public_html/wp-content/plugins/medicare/medicare.php on line 512
Clinica Megadent se angajează să protejeze confidențialitatea pacienților și se străduiește să ofere o experiență sigură pentru fiecare pacient. Această politică de confidențialitate descrie modul în care colectăm și folosim datele personale colectate prin intermediul fișei de pacient site-ului www.clinicamegadent.ro.

Prin acceptarea acestor condiții sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și transferul datelor dvs., conform descrierii din această politică de confidențialitate.

1. Clinica Megadent colectează, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de natura modului în care pacientul dorește să interactioneze cu Clinica Megadent. Astfel, pentru înregistrarea unei programări, se colectează numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail; pentru a putea fi contactat de Clinica Megadent pentru orice întrebări sau informații privind activitățile prestate, se colectează numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail; pentru fișa medicală/dosarul medical se completează numele, prenumele, data nașterii, CNP-ul, istoricul medical, tratamentele efectuate, radiografii; deasemenea în scop de marketing, se colectează numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon; pentru eliberarea unei facturi se colecteaza date precum numele, prenumele, CNP-ul, adresa și numarul de telefon. Deasemenea în baza consimțământului pacientului se pot colecta fotografii în scop didactic cât și de marketing.

2. Clinica Megadent prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri și temeiuri legale:
  – în scopul realizării procesului de programare a fiecărui pacient, primirea și identificarea acestuia când se prezintă la clinică, stabilirea recomandarilor medicale de către medicul specialist cât și în comunicarea cu acesta;
  – în realizarea procesului medical, realizarea de radiografii în cabinet sau la terți, realizarea de mulaje dentare;
  – pentru contactarea pacientului, spre ai oferi informații privind activitățile clinicii, la cererea sa voluntară;
  – pentru activități de comunicare precum sms-uri de confirmare a programării, sms-uri pentru controale periodice și sms-uri pentru zile onomastice;
  – pentru activități de marketing, precum website, newslettere (email, fotografii in cabinet);
  – pentru asigurarea securității persoanelor din cabinet, prin înregistrarea datelor din sistemele de supraveghere video;
  – pentru realizarea documentelor justificative de plată (factura);
  – pentru activitățile decontate de către CAS (datele cuprinse pe cardul de sănătate).

3. Clinica Megadent prelucreaza datele in mod legal, echitabil si transparent. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopuri determinate, explicite si legitime. Procesarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi retinute doar pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate.

4. Clinica Megadent nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul acestui formular sau site-ului www.clinicamegadent.ro, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite (contabilitate) carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele Megadent sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a Megadent sau a angajatilor ori contractorilor/paretenerilor acesteia. Megadent, impreuna cu colaboratorii sai (persoane imputernicite), isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

5. Oricare pacient are, ca persoana vizata, urmatoarele drepturi in raport cu Clinica Megadent, ca operator de date cu caracter personal:

  – Dreptul de acces inseamna dreptul pacientului de a obtine o confirmare din partea Clinicii Megadent ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si, in caz afirmativ, se poate obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
  – Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  – Dreptul la opozitie vizeaza dreptul pacientului de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Membrul sau Clientul are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
  – Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea Clinicii Megadent.
  – Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul pacientului de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
  – Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care pacientul contesta exactitatea datelor prelucrate de Clinica Megadent, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Clinica Megadent nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Clinicii Megadent prevaleaza asupra celor apartinand pacientului.
  – Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). In situatia in care se considera ca drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri. Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

6. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.10, pacientul se va adresa Clinicii Megadent, printr-o cerere formulata in scris si transmisa la punctul de lucru din Bucuresti, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 19, bl. 5, sc. B, ap. 32, Sector 4 sau prin intermediul unui e-mail, transmis la adresa office@clinicamegadent.ro.
WE CARE, WE CAN

WE CARE, WE CAN